SIA Sadalne

  • Elektrotīklu montāža, demontāža, apkalpošana līdz 35kV.
  • Elektrotehniskie mērījumi, bojājumu atrašana.
  • Iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšana līdz 35kV.
  • Elektromateriālu tirdzniecība. Strādājam ar vismaz 20 vairumtirdzniecības kompānijām, kas mums ļauj pielāgoties klientu vēlmēm.
  • Elektrotehnisko darbu būvuzraudzība līdz 35kV.
  • Iekārtu automatizācija, bojājumu novēršana.

Rekvizīti:


SIA "Sadalne"
Reģ. Nr.: 41203032245
PVN Nr. LV41203032245
Juridiskā adrese:"Egļukalēji", Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258, mob. 26544492,
Banka: AS „DNB Banka”
SWIFT: RIKO LV 2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002930163330
E-pasts: dainis@sadalne.lv